گردونه ی pasargadinsurance
PasargadInsurance (مقاله)

سود بیمه عمر

هدف نهایی همه از تهیه بیمه عمر، بهره مندی از سود آن در آینده است.اما سود بیمه عمرچگونه محاسبه میشودبیشتر ...
PasargadInsurance (مقاله)

مراکز بهداشتی بیمه عمر

برخی قراردادهای بیمه عمر نیازمند معاینات پزشکی اولیه هستند تا شرکت بیمه از وضعیت بیمه شوند اطلاعات کافی داشته باشد. در این پیج به بیشتر ...
PasargadInsurance (مقاله)

بهترین بیمه عمر کدام است

بهترین بیمه عمر کدام است؟  بیش از 25 شرکت دولتی و خصوصی بیمه عمر را  ارائه میدهند و هر کدام تعداد بیشمابیشتر ...
PasargadInsurance (مقاله)

بیمه عمر چیست

بیمه عمرحقیقتا چیست؟! با افزایش تعدد شرکتهای بیمه خصوصی که  بیمه عمر را ارائه میدهند و همچنین رشد چشمگیر نمایندگان فروش آنها شاید برای خیلی از ما این سوال پیش اومده باشه که بیشتر ...
PasargadInsurance (مقاله)

خرید بیمه عمر پاسارگاد با طرح تخفیفی بیپا

امروزه تقریبا سر هر کوچه و خیابانی میتوان نماینده بیمه برای رفع امور بیمه ای پیدا کرد. اما خزید بیمه عمر با دانش کامل همراه با طرح تخفیفی در هر جا ممکن نیست. با  بیمه عمر طرح بیپابیشتر ...
PasargadInsurance (مقاله)

تمرین مدلسازی با پترن در سالیدورک

در مدلهای مختلف چه صنعتی و چه غیر صنعتی یکی از فاکتورهای همواره مشهود تقارن و تکرار است. این مورد در اغلب نرم افزارهای طراحی نیز مد نظر بوده و اکثر این نرم افزارها مانند اتوکد ، کتیا و سالیدورکابزارهای برای ایجاد بیشتر ...
PasargadInsurance (مقاله)

پنج اشتباه رایج در شناخت بیمه عمر

یکی از بزرگترین مشکلات محصولی به نام بیمه عمر نمایندگان فروش کم دانش و بعضا بدون دانش است. اولین نتیجه این مشکل معرفی نادرست محصول به مردم است که باعث درک نادرست از مزایای بیمه عمر میشود. مطالببیشتر ...
PasargadInsurance (مقاله)

آموزش کار با تولباکس و لایبرری سالیدورک

یک خبر خوب برای کاربرای نرم افزارای طراحی سه بعدی مانند سالیدورک اینست که همیشه نیاز نیست همه چیز را از اول طراحی کنیم. در واقع نیاز نیست بارها و بارها چرخ را از اول ابداع کنیم.چطور؟ خب جواب در تولباکس و لایبرری سالیدوربیشتر ...
PasargadInsurance (مقاله)

پوشش حادثه در بیمه عمر پاسارگاد

دنیای پیرامون ما، حداقل در خاورمیانه و ایران، دنیای حوادث است. سیستمهای خبری داخلی و خارجی چیزی جز حادثه مخابره نمیکنند. البته در جهان اخبار خوب نیز بسیار است اما حادثه بخش کتمان ناپذیر زندگیست. کافیست به این حقیقت توجه کنیم که فقط آمار مصدومین و متوفیان تصادفات رانندگی در کبیشتر ...
PasargadInsurance (مقاله)

آموزش نقشه کشی حرفه ای در سالیدورک

با همه پیشرفتهای سیستمهای طراحی و ساخت ، هنوز هم نقشه های دو بعدی به عنوان مرجع قطعات به کار میروند.  آموزش نقشه کشی دوبعدی در سالیدورک از اصول پایه ای کار با این نرم افزار است. بیشتر ...
PasargadInsurance (مقاله)

پوشش تکمیل درمان در بیمه عمر پاسارگاد

هزینه های پزشکی در بسیاری موارد اغلب سرسام آور است و مردم همواره بدنبال بیمه های تکمیلی درمان برای این موارد هستند. پوشش تکمیل درمان بیمه عمر میتواند تا حدی این معضل را برطرف کند البته این پوشبیشتر ...

 |